Használat feltételei

Általános szerződési feltételek1. A szerződési feltételek :
________________________________________

1.1 Szolgáltató adatai:
Játékbarlang Betéti Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs Tavasz utca 51.
Telephelye: 2040 Budaörs Tavasz utca 51.
Képviselője: Beke András
Tel.: +36 20 462-8967 (munkanapokon 8-16 óráig hívható)
Email ügyfélszolgálat: info@jatekbarlang.hu
Adóigazgatási azonosítószám: 20205317- 2- 13
Cégjegyzék szám: Cg.13-06-032146
Bankszámla: BRB Bank 58300172-10412983

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:
Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Játékbarlang Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

2. Webáruház szerződési feltételek célja:
________________________________________

A Játékbarlang Bt. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház szerződési feltételei a Játékbarlang Bt. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele
A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz terméket rendel. Amennyiben az utolsó vásárlás óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:
A Játékbarlang Bt. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás:
________________________________________

A Játékbarlang Bt. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:
A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Játékbarlang Bt. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés annak ellenére hogy a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

3.2 A rendeléshez szükséges adatok:
• Név;
• Egyedi és érvényes e-mail cím;
• Élő, és érvényes magyarországi (mobil)telefonszám;
• A Magyar Köztársaság területén lévő szállítási cím


3.4 A Játékbarlang Bt. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:
A Játékbarlang Bt. vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján másik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:
________________________________________

4.1 Általános jellemzők:
A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő rendeléssel, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja, és a megerősítő e-malit visszaküldi. A Játékbarlang Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a rendelés adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:
A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Játékbarlang Bt. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről.

4.4 Fizetési feltételek:
- A fizetés utánvétellel vagy előreutalással történik. A szállítás díja az ország egész területére utánvéttel 1690 Ft, előre utalással 1090 Ft, amely a termék bruttó eladási árához adódik.
- Vagy személyesen telephelyünkön, előre egyeztetett időpontban.

4.6 Szállítás
A csomag szállítását a Magyar Posta végzi, amelyet 72 órás kézbesítési határidővel vállal hétfőtől péntekig.

4.6 Sikertelen kézbesítés esetén:
A megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:
________________________________________

5.1 Az elállás joga
A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

5.2 A Játékbarlang Bt. esetleges kára
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Játékbarlang Bt. követelheti a megrendelőtől.

6. A felelősség korlátozása
________________________________________
6.1.
A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2.
A Játékbarlang Bt. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: - Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. - Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az akadálytalan működését és a vásárlást. - Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. - Bármely levél amely elektronikus formában érkezett vagy bármilyen adat elvesztése. - Bármely szoftver nem megfelelő működése. - Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3.
A A Játékbarlang Bt. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

6.4.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Webáruházban.

7. Adatvédelem, adatbiztonság:
________________________________________

7.1 Adatvédelmi nyilatkozat:
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Játékbarlang Bt. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma e-mail címe. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Játékbarlang Bt. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

8. Záró rendelkezések
________________________________________

8.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések
Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Játékbarlang Bt. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.


8.2. A szerződés megszűnése
A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.
A Játékbarlang Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

8.3. A Játékbarlang Bt. felelőssége nem terjed ki
A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre, azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

9. A feltételek elfogadásával, hozzájárulok, hogy az általam megadott emailcímre a Játékbarlang Bt. hírlevelet küldjön.


Játékbarlang Bt.
+36 20 462 8967
2040 Budaörs Tavasz utca 51.
________________________________________